VİZYON & MİSYON

Mutlu Tohum olarak, bilimsel ve ileri tarım teknolojilerini uygulayarakyem bitkileri ve tarla bitkileri tohumluklarını ve gereksinimlerini yeterli nitelik ve nicelikle karşılayabilen, Ar-Ge çalışmalarıyla yenilikçi, ekonomik, ekolojik ve sosyal açılardan sürdürülebilir, uluslararası alanda rekabet edebilen, sürdürülebilir yurdumuz çiftçilerine Sertifikalı Tohumluklar sunmaktır.